Strona główna O nas Nasze prace Kontakt
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 1. Polski przemysł okrętowy we wspomnieniach (1945–1975). Pod red. Witolda Grabskiego i Stanisława Nowickiego, Gdańsk 1996
 2. Krzysztof Głombiowski, Po Grecji klasycznym szlakiem, Gdańsk 1997
 3. Agnieszka Spagińska-Pruszak, Sytuacja językowa w byłej Jugosławii, Gdańsk 1997
 4. Zbigniew Cybulski. Aktor XX wieku. Pod red. Jana Ciechowicza i Tadeusza Szczepańskiego, Gdańsk 1997
 5. Anna Kubale, Dramat bólu istnienia (w listach Zygmunta Krasińskiego), Gdańsk 1997
 6. Andrzej Nils Uggla, Polacy w Szwecji w latach II wojny światowej, Gdańsk 1997
 7. Language minorities and minority languages. Pod red. Brunona Synaka i Tomasza Wicherkiewicza, Gdańsk 1997
 8. Zarządzanie personelem w Polsce. Pod red. Aurelii Polańskiej, Gdańsk 1997
 9. Polityka gospodarcza. Pod red. Henryka Ćwiklińskiego, Gdańsk 1997
 10. Gdańsk i Pomorze w XX wieku. Pod red. Marka Andrzejewskiego, Gdańsk 1997
 11. Piotr Ruszkiewicz, Morphology in generative grammar, Gdańsk 1997
 12. Nadanie Leszkowi Kołakowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997
 13. Nadanie Henrykowi Markiewiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997
 14. Nadanie Andrea Romano tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998
 15. Nadanie Alicji Jarugowej tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998
 16. Mirosław Krajewski, Problemy efektywnego zarządzania majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, Gdańsk 1998
 17. Cognoscere causas. Człowiek a natura w cywilizacji starożytnej Grecji i Rzymu. Studia Classica et Neolatina III, Gdańsk 1998
 18. Papers in english literature and linguistics. Pod red. Romana Kalisza, Gdańsk 1998
 19. Tematy. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Leszka Moszyńskiego, Slawistyka nr 9, Gdańsk 1998
 20. Prawne problemy rynku finansowego. Bankowość i ubezpieczenia. Pod red. Andrzeja Sylwestrzaka, Gdańsk 1998
 21. Jan Grzegorz Mordawski, Geograficzna edukacja regionalna, Gdańsk 1999
 22. Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego. Pod red. Bogusława Krei, Gdańsk 1999
 23. Bogusław Kreja, Słowotwórstwo polskie na tle słowiańskim, Gdańsk 1999
 24. Bogusław Kreja, Z zagadnień ogólnych polskiego słowotwórstwa, Gdańsk 2000
 25. Krystyna Dziworska, Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Gdańsk 2000
 26. Nadanie Günterowi Grassowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000
 27. Tomasz Kątowski, Podstawowy wykład z mikroekonomii, Gdańsk 2000
 28. Czesław Druet, Dynamika morza, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskie Towarzystwo Naukowe 2000
 29. Tomasz Kątowski, Ewa Ignaciuk, Podstawy mikroekonomii w zadaniach z rozwiązaniami i komentarzem, wydanie I, Gdańsk 2000
 30. Mit Odysa w Gdańsku. Antykizacja w sztuce polskiej, pod red. Teresy Grzybkowskiej, Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury i Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2000
 31. Jan Wendt, Geografia władzy w Polsce, Gdańsk 2001
 32. Tomasz Kątowski, Ewa Ignaciuk, Podstawy mikroekonomii w zadaniach z rozwiązaniami i komentarzem, wydanie II rozszerzone, Gdańsk 2002
 33. Polityka gospodarcza. Pod red. Henryka Ćwiklińskiego, wydanie IV zmienione i rozszerzone, Gdańsk 2004
 34. Norjar Ter-Grigorian, Disco linguam latinam. Podręcznik języka łacińskiego, Gdańsk 2005
 35. Piotr Zarzycki, Modelowanie pojęć matematycznych, Gdańsk 2019