Lech Chańko

 
Zdjęcie wykorzystane na okładce książki Zygmunta Iwickiego ,,Bedeker oliwski'', część II.