Strona główna O nas Kontakt Nasze prace Akademia Morska w Gdyni
Akademia Morska w Gdyni
Kadry Morskie Rzeczypospolitej
  1. Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. 1, Polska Marynarka Handlowa. Absolwenci Szkół Morskich 1922–1992. Pod red. J.K. Sawickiego. Gdynia: Pracownia Historii Wyższej Szkoły Morskiej 1994. Wydanie I
  2. Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. 2, Polska Marynarka Wojenna, cz. 1, Korpus oficerów 1918–1947. Pod red. J.K. Sawickiego. Gdynia: Pracownia Historii Wyższej Szkoły Morskiej 1996. Wydanie I
  3. Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. 1, Polska Marynarka Handlowa. Absolwenci szkół morskich 1922–1999. Pod red. J.K. Sawickiego / Polish Marine Staff, vol. 1, Polish Merchant Navy. Graduates of Marine schools 1922–1999. Editor in Chief J.K. Sawicki, Gdynia: Pracownia Historii Wyższej Szkoły Morskiej 2000. Wydanie II (poszerzone i uzupełnione, edycja w wersji polsko-angielskiej)
  4. Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. 3, Polska Marynarka Handlowa. Noty biograficzne kadr, słuchaczy i absolwentów szkół morskich Tczewa, Gdyni i Szczecina. Pod red. J.K. Sawickiego, Gdynia: Pracownia Historii Akademii Morskiej 2002. Wydanie I
  5. Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. 4, Polska Marynarka Handlowa. Absolwenci uczelni morskich Gdyni i Szczecina 2000–2005. Pod red. J.K. Sawickiego / Polish Merchant Navy. Graduates of Maritime Universities of Gdynia and Szczecin 2000–2005. Editor in Chief J.K. Sawicki. Gdynia: Pracownia Historii Akademii Morskiej 2007. Wydanie I
  6. Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. 5, Polska Marynarka Wojenna. Dokumentacja organizacyjna i kadrowa oficerów, podoficerów i marynarzy (1918–1947). Pod red. J.K. Sawickiego. Gdynia: Polskie Towarzystwo Nautologiczne i Akademia Marynarki Wojennej 2011. Wydanie I
  7. Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. 6, Polska Marynarka Handlowa. Kadra, absolwenci i słuchacze Akademii Morskiej w Szczecinie. Pod red. J.K. Sawickiego. Gdynia: Polskie Towarzystwo Nautologiczne i Akademia Morska w Szczecinie 2012